ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ ที่ว่าการอำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
นายสมศักดิ์ จันทรชู
นายอำเภอนาทวี
ข่าวเทศบาล/อบต. ในอำเภอนาทวี
อำเภอนาทวี
พื้นที่ 747 ตร.กม.
ประชากรชาย 26,683 คน
ประชากรหญิง 26,539 คน
รวมทั้งหมด 53,222 คน
เทศบาล/อบต. 11 แห่ง
ช่วงกิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน

    ---------- ไม่มีข้อมูลกิจกรรมที่จะแสดง ----------