สถานที่หน่วยงานราชการภายในเขตอำเภอ มีดังนี้

1. ส่วนราชการสังกัดภูมิภาค จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์
1 ที่ทำการปกครองอำเภอ 074-371010, 074-373071,373884
2 สำนักงานเกษตรอำเภอ 074-371013
3 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 074-371444
4 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ 074-371959
5 สำนักงานสัสดีอำเภอ  
6 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  
7 ป่าไม้อำเภอ  

2.ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางโดยตรง มี 11หน่วยงาน

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์
1 กองร้อย ตชด. ที่ 433 074-373271, 074-371629
2 หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 5 อำเภอนาทวี 074-371535
3 อุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง  
4 เขตพื้นที่การศึกษาสงขลา เขต 3 ที่ตั้ง บริเวณโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ต.คลองทราย 074-371014
5 ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอนาทวี ที่ตั้ง บริเวณที่ว่าการอำเภอนาทวี 074-371887
6 สำนักงานส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 (ปลักปลิง) 074-371455
7 หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.2(นาทวี)  
8 เขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี  
9 สรรพากรเขตพื้นที่ สาขานาทวี 074371677
10 ท้องถิ่นอำเภอนาทวี 074-371595
11 สถานีตำรวจภูธรอำเภอนาทวี 074-371701 ,074-371704

3.หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มี 8 หน่วยงานประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์
1 บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สาขานาทวี 074-371017
2 สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาค 074-371488
3 ธนาคารกรุงไทย 074-371545
4 การประปาภูมิภาค 074-371175
5 สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ฯ เขต 2 074-371616
6 ธนาคารออมสิน 074371998
7 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 074-371596,074-371022
8 สำนักงานบริการโทรศัพท์นาทวี 074-371006-7

4.หน่วยราชการระดับจังหวัดและหน่วยงานอิสระ

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์
1 สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 074-371688
2 สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขานาทวี 074-371445
3 โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ณ. อำเภอนาทวี 074-373080
4 ศาลจังหวัดนาทวี 074-373712-14 ,074373723
5 สำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอนาทวี 074-371010

5.ราชการส่วนท้องถิ่น

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน โทรศัพท์
1 เทศบาลตำบลนาทวี 074-371988,371012
2 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทวี 074-371642
3 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทราย  
4 องค์การบริหารส่วนตำบลทับช้าง 074-329037
5 องค์การบริหารส่วนตำบลปลักหนู 074-373204
6 องค์การบริหารส่วนตำบลสะท้อน 074-329031
7 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกวาง  
8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอศรี 074-268643
9 องค์การบริหารส่วนตำบลฉาง 074-341758
10 องค์การบริหารส่วนตำบลประกอบ 074-329671
11 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าประดู่ 074-341682


อ่านต่อ

 


   
 
 
ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ
19/11/58
สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่
01/01/56
eXTReMe Tracker